top of page

STRUGAL S64RP

LÍNIES RECTES I LLUMINOSITAT ADAPTADES A TOT TIPUS DE PROJECTES AMB LES MILLORS PRESTACIONS

 

  • Marcs de 64 mm. Fulls de 72,5 mm.

  • Canal europeu o canal 16.

  • Marc per a mercat nacional i francès.

  • Estètica de línies rectes i coplanar a l'exterior.

  • Opció d'escumes de poliolefina reticulada.

  • Dobles esquadres d'injecció o extrusió tant en marcs com fulles.

  • Les mateixes esquadres interiors i exteriors per marcs i fulles.

  • Pas de frontissa de 5 mm.

STRUDAL.jpg

SECCIÓ

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES | TANCAMENT PVC
seccion-ventana-s64rp.png

24 mm

Longitud de poliamida

Vidre

51 mm

Transmitància tèrmica

Uw ≥ 1,2 W / m2K
* Valor calculat segons norma EN-ISO 10.077-1. Consultar configuració de finestra i vidre.

isoterma-s64rp_edited.png

Gruix mitg teòric

finestra 1.5 mm.

Aïllament acústic

46 db

Banc d'assaig

Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4 UNE-EN 12207

Estanquitat a l'aigua: E2100 UNE-EN 12208

Resistència a el vent: C5 UNE-EN 12210

Assaig realitzat sobre una finestra de dues fulles oscilobatents de 1230 x 1480 mm amb frontissa oculta.

Acabats

Posibilitat bicolor

Efecte fusta

Lacat colors

Anoditzat

Pes màxim per fulles

160 kg

Apertures

Obertura interior:

   Practicable oscil·lobatent.

   Abatible.

   Oscil-Paral·lela

   plegable

Obertura interior finestra d'alumini S70RP

Obertura exterior:

   Practicable.

   Projectant.

Obertura exterior finestra d'alumini S70RP

S70rp-apertura-interior_edited.png
S65CS-apertura-exterior_edited.png
bottom of page