top of page

STRUGAL S74 RP

LÍNIES RECTES I LLUMINOSITAT SENSE RENUNCIAR A LES MILLORS PRESTACIONS

  1. Marcs de 74 mm. Full de 82,5 mm.

  2. Canal Europeu o Canal 16. Possibilitat de fulla vista o oculta.

  3. Marc per a mercat nacional i francès.

  4. Estètica de línies rectes i coplanar a l'exterior. Opció d'escumes de poliolefina reticulada.

  5. Complement de junta central en EDPM cel·lular.

  6. Aïllament reforçat mitjançant poliamides tubulars i escumes en càmera de poliamides.

  7. Dobles esquadres d'injecció o extrusió tant en marcs com a fulles.

  8. Les mateixes esquadres interiors i exteriors per marcs i fulles.

  9. Mateixos perfils inversor, marcs i pilastres per fulles vistes i ocultes.

  10. Pas de frontissa de 5 mm.

TULOMA_PVC.jpg

SECCIÓ

seccion-ventana-s74rp.png

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

34 mm

Longitud de poliamida

Vidre

61 mm

Transmitància tèrmica

Uw ≥ 0,9 W / m2K

Valor calculat segons norma EN-ISO 10.077-1 per finestra balconera de 2 fulles de 1480 x 2180 mm amb vidre triple baix emissiu Ug = 0,5 W / m2K

transmitancia-s74rp_edited.png

Gruix mitg teòric

finestra 1.5 mm.

Aïllament acústic

46 db

Banc d'assaig

Permeabilidad al aire: CLASE 4 UNE-EN 12207

Estanquidad al agua:  E2400 UNE-EN 12208

Resistencia al viento:  C5 UNE-EN 12210

Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas practicables de 1230 x 1480 mm con bisagras ocultas.

Acabats

Posibilitat bicolor

Efecte fusta

Lacat colors

Anoditzat

Pes màxim per fulles

160 kg

Apertures

Obertura interior:

   Practicable oscil·lobatent.

   Abatible.

   Oscil-Paral·lela

   plegable

Obertura interior finestra d'alumini S70RP

Obertura exterior:

   Practicable.

   Projectant.

Obertura exterior finestra d'alumini S70RP

S70rp-apertura-interior_edited.png
S65CS-apertura-exterior_edited.png
bottom of page