top of page

STRUGAL S65CS AIR

 

  • Marc de 66 mm.

  • Fulla oculta a l'exterior de 80 mm.

  • Secció de referència de 89 mm i cara vista exterior de 74 mm.

  • Cantonades acoblades amb doble esquadra d'alta resistència.

  • Canal exclusiu STRUGAL, accessoris i juntes d'alta qualitat de fabricació pròpia.

  • Tècnica de vidre respirant amb capacitat d'envidrament de fins a 24 mm a l'interior, cambra d'aire de fins a 42 mm i vidre monolític de 4 a 8 mm a l'exterior.

  • Possibilitat de persiana veneciana motoritzada.

  • Màxim aïllament tèrmic i acústic.

  • Compatible amb els perfils i accessoris de la sèrie Strugal S65CSHO.

TULOMA_PVC_edited.jpg

SECCIÓ

tuloma_pvc.jpg

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

35 mm

Longitud de poliamida

Vidre

Full: Vidre monolític exterior de 4 a mm. Interior: 24 mm.
Fix: de 45 mm. a 50 mm.

Transmitància tèrmica

Uw = 1,5 W / m2K

Valor calculat segons la norma EN-ISO 10077-1 per a finestres de 1480 x 2180 mm.

S65CS-AIR-isoterma_edited.png

Gruix mitg teòric

finestra 1.5 mm.

Aïllament acústic

Rw = 41 (-1; -5) dB. Assaig realitzat sobre finestra d'1 full de 1230 x 1480 mm segons norma EN ISO 10140: 2011

Banc d'assaig

Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4 UNE-EN 12207

Estanquitat a l'aigua: E1500 UNE-EN 12208

Resistència a el vent: C5 UNE-EN 12210

Assaig realitzat sobre una finestra d'una fulla practicable de 1230 x 1480 mm.

Acabats

Posibilitat bicolor

Efecte fusta

Lacat colors

Anoditzat

Apertures

Apertura interior:

Practicable oscilobatiente

Abatible

tuloma_pvc_edited.png
bottom of page